HMS 20/2 Carbide Cut

 Reťazový článok             Šírka vodiaceho článku

HMS 1/2″/1,6 Carbide Cut

Reťazový článok           Šírka vodiaceho článku

HMS 404″/1,6 Carbide Cut

Reťazový článok         Šírka vodiaceho článku

 

 
  HMS 20/2 HMS.404″/1,6 HMS ½“1,6
Delenie: 20mm 0,404″ ½“
Šírka vodiaceho článku: 2mm 1,6mm 1,6mm
Vodiaci článok na meter: 25 49 39
Veľkosť kolieska (100ft): 743 1480 1200
Číslo objednávky:
Reťaz vo vodiacich článkoch 0060 0070 0090
Reťaz ako rolka (30,5m) 0060A 0070E 0090E
Spojka s nitom
0061 0071 0091
Spojka
0064 0074 0094
Vodiaci článok
0062 0072 0092
Nit 0063 0073 0093
Ľavý zub
0065 0076 0095
Pravý zub
0066 0076/1 0095

 

V tejto tabulke nájdete všetky bežné dĺžky vodiacich líšt,  zodpovedajúce reťaze a zodpovedajúce diely pre dané pristroje.

Ručné elektrické reťazové píly                                                                                                          Mobilné elektrické reťazové píly
 Dĺžka rezu
BRICKCUT ESL  PRINZ E21 / E23  PRINZ EED 3,5 / PES 1300
 40cm 59 HMS 0.404″/1,6  58 HMS 0.404″/1,6  60 HMS 0.404″/1,6
     49 HMS ½“/1,6  49 HMS ½“/1,6
 50cm 68 HMS 0.404″/1,6  67 HMS 0.404″/1,6  68 HMS 0.404″/1,6
     56 HMS ½“/1,6  56 HMS ½“/1,6
 60cm 77 HMS 0.404″/1,6  76 HMS 0.404″/1,6  79 HMS 0.404″/1,6
     62 HMS ½“/1,6  65 HMS ½“/1,6
 75cm      90 HMS 0.404″/1,6
       73 HMS ½“/1,6
 90cm      102 HMS 0.404″/1,6
       83 HMS ½“/1,6
 110cm      126 HMS 0.404″/1,6
       101 HMS ½“/1,6

 

Vykonávame rutinné kontroly pre zaistenie kvality. Opotrebované hnacie kolieska a vodiace lišty môžu viesť k poškodeniu reťaze a skracuje ich životnosť. Pravidelné výmeny hnacieho kolieska a vodiacej lišty môže značne zvýšiť rezný výkon reťaze.

Počet dielov reťaze sa vzťahuje na orginálne PRINZ lišty a može sa líšiť pri použití iných výrobcov. Pri určovaní požadovaného množstva dielov z opotrebovanej reťaze je potrebné poznamenať, že tieto môžu byť z dôvodu natiahnutia už o jeden alebo dva diely zkrátené. Životnosť tvrdých ocelových reťazí je odlišná pretože zavisí od druhu spracovávaného materialu. Preto je takmer nemožné, presne určiť rezný výkon reťazi.